Miljöklassningen regleras på EU-nivå, och etiketter utfärdade i andra medlemsländer är giltiga även i Spanien, och tvärtom. Etiketterna kan köpas både fysiskt och online. Fysiska köpställen i Spanien inkluderar postkontor, där de vanligtvis finns tillgängliga direkt för fem euro, som är det officiella priset. Andra ställen där märken kan införskaffas inkluderar verkstäder anslutna till förbundet CETRAA samt större bilservicekedjor som Norauto, Euromaster och First Stop. Dessutom kan märkena köpas hos registrerade administrativa förvaltare.

På nätet kan etiketter beställas hos exempelvis Amazon, där de kostar mellan nio och tio euro, inklusive frakt. Postverkets webbplats Correos Market är billigare, då den tar 6,30 euro inklusive frakt. Trafikverket DGT:s egen webbplats samt Ideauto erbjuder också onlineinköp till priset av 6,50 euro.

Vid köp i butik måste köparen uppvisa registreringsnummer, identitetshandling och fordonsregistreringsbevis. Vid onlineköp måste en kopia av ID-handling och registreringsbevis bifogas. Det är viktigt att endast använda auktoriserade kanaler för att undvika bedrägeri.

Märket ska placeras i det nedre högra hörnet på fordonets framruta eller, om det inte är möjligt, på en annan synlig del av fordonet. Om märket placeras på ett sätt som hindrar förarens sikt kan detta resultera i böter.

I Spanien finns än så länge inget generellt krav på miljöklassningsmärken, men i städer som Madrid kan fordon utan märke bötfällas med upp till 90 euro, eller i vissa fall beläggas med körförbud.

Dessa är de fyra miljöklassificeringarna för fordon:

Etiqueta 0 emisiones (blå): Detta är märkningen för de mest energieffektiva fordonen. Den innefattar bland annat elbilar och vissa hybridbilar som befinns ha noll utsläpp av koldioxid.

Etiqueta Eco: Denna märkning gäller främst för hybridbilar och bilar som drivs med gas. För att få denna etikett måste fordonen dessutom uppfylla kriterierna för “etiqueta C”.

Etiqueta C (grön): Gäller bland annat för personbilar eller lätta skåpbilar som drivs med bensin och som har registrerats i januari 2006 och framåt, eller samma fordon som drivs med diesel och som har registrerats i september 2015 och framåt. Fordon med fler än åtta säten eller tunga fordon måste ha registrerats från 2014 och framåt. Dessutom måste alla fordon för denna kategori uppfylla de senaste EU-bestämmelserna gällande utsläpp.

Etiqueta B (gul): Denna märkning gäller personbilar och lätta skåpbilar som drivs med bensin och som har registrerats i januari 2001 eller senare, eller samma fordon som drivs med diesel och som har registrerats från 2006. Fordon med fler än åtta säten eller tunga fordon måste ha registrerats från 2006 och framåt.

De mest förorenande fordonen är inte behöriga att ha någon etikett alls. Det rör sig främst och dieselfordon som registrerats före 2006 och bensinfordon före år 2000.

På trafikverkets hemsida kan du se vilken märkning som gäller för ditt spanska fordon genom att ange registreringsnumret:
https://sede.dgt.gob.es