Spanjorerna föredrar fortsatt att köpa sin bostad medelst hypotekslån, framför att hyra. Förra året steg dock andelen som hyr med 6,7 procent, vilket var den största ökningen sedan 2007.

En studie som gjorts av Spaniens centralbank anger att den främsta orsaken till att fler hyr är att främst ungdomar har allt svårare att kunna ta hypotekslån. Orsaken är de försämrade anställningsvillkoren sedan krisen. Befolkningen mellan 20 och 24 år uppges i genomsnitt tjäna 15 procent mindre än före krisen 2008 och de mellan 25 och 29 år lyfter nio procent mindre. Då en majoritet av de nya jobben dessutom är säsongsbetonade försvårar det för ungdomar att kunna teckna hypotekslån.