Spaniens regering har presenterat sin senaste ekonomiska hållbarhetsplan för EU, som inkluderar ökade skatteintäkter nästa år på 5,65 miljarder.

Åtgärderna för att öka de statliga intäkterna fanns till största delen redan medräknade i den budgetproposition som röstades ned i mars, vilket ledde till nyvalet. Det handlar främst om den så kallade Googleskatten, höjd inkomstskatt för de som tjänar mer än 140 000 euro om året samt höjd dieselskatt.

Regeringen planerar vidare att nå ett nollunderskott till 2022, från de 2,48 procent som underskottet uppgick till förra året. Målet är vidare att arbetslösheten i Spanien om fyra år ska uppgå till mindre än tio procent av den arbetsföra befolkningen.