Under 2018 delades det i Spanien ut licenser för sammanlagt 75 894 nya bostäder. Det är var en ökning med 19 procent jämfört med året före och den högsta siffran sedan 2011.

Däremot är siffran långt från den som noterades 2006, då det delades ut licenser för inte mindre än 735 000 nya bostäder, det vill säga nära tio gånger så många.