Fred Håkanson har sedan tolv år eget boende i Nerja och för sju år sedan skrev han sig permanent i Spanien. Nyligen blev han kontaktad av Skatteverket, som meddelade ett ”beslut” om att han var tvungen att betala SINK och därmed hade restskatt för både 2018 och 2017 som skulle kvarhållas.
– Jag tyckte att det inte lät riktigt klokt och överklagade. Nu har Skatteverket medgivit att man lika väl kan tillämpa inkomstskatten, som i mitt fall blir betydligt lägre.

Med en årlig inkomst på cirka 13 000 euro blir skatten för Fred Håkansson betydligt lägre än de 25 procent som gäller med SINK. Han upplever att många spaniensvenskar skriver upp sig på SINK av ren okunskap.
– Folk borde kolla upp ordentligt vad som gäller. Det är bara de som har särskilt stora inkomster som bör välja SINK.

Detta bekräftas av revisorn Bosse Wennertorp, som betonar att man måste ansöka speciellt om SINK ska tillämpas.
– Vi gör ideligen beräkningar för kunders räkning om vad som är intressantast för dem, förklarar han.

Det är inte bara inkomstvolymen som bör tas med i kalkylen, utan även de avdragsmöjligheter som man har om man deklarerar inkomstskatt. Det handlar om en lång lista som inkluderar olika former av räntekostnader, RUT samt ROT.
– Vi kollar den svenska deklarationen och tar hänsyn till vilken svensk kommunalskatt som gäller i varje enskilt fall. Den spanska skatten påverkas inte, utan man deklarerar i Spanien som vanligt under perioden maj-juni, förklarar Wennertorp.

Skatten betalas in i Spanien, antingen hela summan på en gång eller 60 procent vid deklarationstillfället och resterande 40 procent 7 november. Så snart den spanska skatten betalats in begärs återbetalning av den dubbelt betalda skatten hos svenska SKV. Det tar några veckor tills pengarna kommer, om alla handlingar medföljer. Annars kan det ta mer än en månad.

Trots att man alltså måste ansöka speciellt om SINK tror Bosse Wennertorp att en majoritet av svenska pensionärer som bor i Spanien ignorerar att det finns alternativ.
– Traditionell svensk beskattning lönar sig för låginkomsttagare eller sådana som har höga räntekostnader och/eller vill utnyttja ROT/RUT-avdrag, då SINK ej tillåter några avdrag.

Det är med andra ord sannolikt att många svenska pensionärer i Spanien betalar betydligt mer skatt än nödvändigt. Debatten kring SINK har koncentrerat sig uteslutande kring hur lång tid det tar att få tillbaka de dubbelbeskattade pengarna. Därför har många missat att SINK faktiskt är valfritt.

Den goda nyheten är att skattebetalare när som helst kan byta skattemodell. Det kan Fred Håkanson vittna om.
– Jag har arbetat för Sveriges Television i Göteborg i många år och där granskade vi bland annat myndigheterna. Så när jag fick denna restskatt bestämde jag mig för att överklaga – och fick rätt! Tack vare detta sparar jag nu 5 000 kronor om året.

Fred Håkansson uppmanar som sagt andra svenska pensionärer i Spanien att se över sin situation. Men de ska kanske inte vänta sig någon hjälp från de svenska skattemyndigheterna.
– När jag frågade min skattehandläggare om råd fick jag till svar att Skatteverket ej ägnar sig åt skatteplanering…