Uppgifterna som presenterades mindre än en vecka före valet har givit argument både för de som vill försvara och de som önskar kritisera den nuvarande socialistregeringen. PSOE poängterar helst att antalet inskrivna hos försäkringskassan steg under årets tionde månad med 106 541 personer, vilket är den näst bästa siffran i månaden någonsin. Det totala antalet registrerade hos försäkringskassan är därmed rekordhöga 19,4 miljoner personer, en ökning med 2,3 procent de senaste tolv månaderna.

Oppositionen fixerar sig dock vid arbetslöshetssiffrorna, som steg med hela 106 541 personer. Det var i sin tur den sämsta siffran i oktober sedan 2012. Orsaken till de motsägelsefulla siffrorna anges främst bero på en ökning av den arbetsföra befolkningen.