Förra året uppgick genomsnittslönen i landet till 1 944 euro i månaden. Det var 2,9 procent högre än 2017. En av orsakerna var att de offentliganställda beviljades den första ordentliga höjningen sedan krisen startade 2008.

Däremot steg löneklyftorna mellan män och kvinnor ytterligare. Medan genomsnittslönen bland män låg på 2 121 euro i månaden lyfte kvinnorna 1 708, det vill säga 21 procent mindre.