Det är konkret två motorvägar där avgifterna slopats, dels AP-7 mellan Tarragona och Alicante och dels AP-4 mellan Sevilla och Cádiz. Tillsammans utgjorde de en femtedel av betalsträckorna i Spanien och de har sedan de invigdes inhöstat 7,38 miljarder euro i avgifter.

Betalmotorvägen mellan Sevilla och Cádiz invigdes 1973 av Francisco Franco och exploateringsrätten hade förlängts årligen sedan sedan 1993.