Trots att Spanien fortsätter att registrera budgetunderskott sjunker den relativa statsskulden. Anledningen är den starka ekonomiska tillväxten de senaste åren. Från att ha motsvarat mer än hundra procent av den spanska årliga produktionen sjönk statsskulden 2019 till 95,5 procent av densamma. Det var 0,4 procentenheter lägre än regeringens egna förväntningar.

Vid årsskiftet uppgick Spaniens ackumulerade statsskuld till nära 1,19 billioner euro, eller 1 188 893 miljoner.