Även om Spanien redan upplevde en avmattning av sin ekonomi före coronapandemin så registrerade landet en tillväxt förra året på 2,0 procent, vilket var avsevärt högre än EU-genomsnittet. Fallet verkar dock bli desto större. IMF har gått från sin senaste beräkning på en tillväxt i Spanien på 1,6 procent till att spå ett ras av ekonomin med hela 9,5 procent. Dessutom väntas arbetslösheten omfatta upp till 20,8 procent av den arbetsföra befolkningen.

Om prognosen står sig handlar det om det största ekonomiska raset i ett enskilt år sedan inbördeskriget. Den enda motsvarigheten efter det är 1945, då Spanien registrerade en tillbakagång på 8,1 procent.

Beräkningarna är dock baserade mer än någonsin på osäkra källor. Detta inte minst då Spanien befinner sig mitt i krisen och ingen ännu vet hur länge krissituationen kommer att bestå. Ej heller i vilken omfattning den kommer att drabba olika sektorer.

Vidare beräknar IMF att Spaniens budgetunderskott kommer att stiga till 6,7 procent, just som det lyckats hamna under treprocentsgränsen. Den ackumulerade statsskulden kan i år gå från 95,5 till 114,6 procent av landets BNP, vilket skulle vara den högsta nivån sedan 1902. I den andra vågskålen beräknar Internationella Valutafonden en stark återhämtning i Spanien 2021, med en tillväxt på 4,5 procent.

Ingen ifrågasätter att de ekonomiska konsekvenserna kommer att vara förödande, men Spaniens budgetminister María Jesús Montero tillbakavisar rapporten från IMF som rena spekulationer. Hon är övertygad om att den spanska ekonomin kommer att återhämta sig snabbt efter krisen, enligt den så kallade V-modellen.

Det största ekonomiska raset som Spanien upplevt på senare år var 2009, när finanskrisen slog till. Då föll landets ekonomi med 3,6 procent. Under hela krisen föll Spaniens tillväxt med sammanlagt 8,4 procent, alltså i princip så mycket som IMF spår enbart i år.

En siffra som kan bekräftas är att Madridbörsen, efter presentationen av IMF:s rapport, på onsdagen föll med 3,79 procent.