Det vilar ett romantiskt skimmer över ungdomen, som en tid av frihet med framtiden i form av ett oskrivet blad. Full av möjligheter; jobb, resor, karriär, kärlek och äventyr. En tid att prova sig fram, kasta sig ut, leva intensivt. Bygga bo och bilda familj. Men verkligheten för hundratusentals unga spanjorer är en helt annan. Ett virus solkar framtidsutsikterna, som inte var särskilt ljusa ens innan Covid-19 slog till mot världen.

Cirka 6,5 miljoner spanjorer var mellan 20 och 29 år när förra krisen bröt ut 2008. Idag är de mellan 32 och 41 år. De representerar 14,2 procent av befolkningen och står inför sin andra svåra ekonomiska kris på endast tolv år. I april steg arbetslösheten för åldersgruppen 25 till 29 år med 13,1 procent. Hälften av de jobb som försvunnit hittills under coronakrisen tillhörde personer under 35 år. Siffrorna lämnar den unga generation med sämre prognoser än någonsin. Det skriver tidningen El País.

För de unga vuxna som nådde arbetsför ålder mellan 2008 och 2013, slog pandemin till just när arbetsmarknaden äntligen börjat stabiliseras något. De befann sig i en redan sårbar situation, präglad av kortsiktiga kontrakt och utan att på riktigt ha överkommit effekterna av förra krisen. Det menar María Ángeles Davia Rodríguez, professor vid Universidad de Castilla-La Mancha. Priset de får betala denna gång, beror mycket på i vilken mån de har kunnat jobba hemifrån under karantänen.

Enligt konsultfirman CEPR Policy kan endast 25,4 procent av jobben i Spanien utföras hemifrån. Det skapar stora orättvisor mellan dem som har jobb inom exempelvis finans eller IT och de som jobbar inom hotell, restaurang och butiker och som inte kan jobba på distans, säger David Grusky, chef för The Stanford Center on Poverty and Inequality.

Och det är inte bara jobben som försvinner i kristider. Att ta sig in på en arbetsmarknad i tider av lågkonjunktur, får allvarliga och långvariga konsekvenser även för löneutvecklingen. Enligt experter på CaixaBank Research sjönk medellönen för ungdomar mellan 20 och 24 år med 15 procent mellan 2008 och 2016. I kategorin 25 till 29 år var minskningen nio procent. Det påverkar i sin tur frigörelseprocessen, möjlighet att skaffa egen bostad och bilda familj.

Andra rapporter visar att även de i åldersgruppen 36 till 40, som borde ha sitt på det torra, löper signifikativt större risk att bli arbetslösa igen. Anledningen är att de kom ut på arbetsmarknaden under lågkonjunkturen och ju längre ungdomsarbetslöshet de upplevt, desto större är risken att hamna där igen.

Statistik från krisen 2008 visar att de äldres inkomster haft en mer fördelaktig utveckling, medan de ungas försvagats. Det har skapat en klyfta, säger Rafael Doménech, på BBVA Research.
– Den sociala koncensus som en gång rådde har vittrat sönder, vilket kan leda till radikalisering, populism och konfrontation mellan generationerna. Situationen kan bli ännu värre om Europas regeringar i takt med permitteringar och definitiva uppsägningar, möter krisen med försämrade villkor och stora nedskärningar i de sociala utgifterna, säger å sin sida Michele Raitano, professor i politisk ekonomi vid Universidad de La Sapienza de Roma.

Enligt Carlos Martín, ekonomichef på arbetarnas fackförbund Comisiones Obreras, går det att förbättra de ungas framtidsutsikter.
– Vi måste höja skatterna i Spanien, så att vi når upp till det europeiska genomsnittet, dämpa den enorma flexibiliteten gällande tillfälliga anställningar som leder till instabilitet samt garantera tillgången på bostäder så att ungdomarna slipper sätta sina liv ständigt på väntan. Han föreslår maxhyror, skatt på tomma bostäder, begränsning av turistlägenheter och offentliga hyresbostäder.

Men det finns även några små ljusglimtar i mörkret.
– De unga är de minst drabbade av smittan och skulle kunna vara den grupp som först återvänder till arbetet och därmed blir en del av lösningen, säger Josep Mestres, ekonom på CaixaBank Research.

Det är en generation som vet att anpassa sig till strukturella förändringar som distansarbete och ny teknologi. Det finns också de som tror att Europa kommer ta hem en del av produktionen från Asien som ett resultat av pandemin, särskilt den hälsorelaterade och det skulle kunna skapa nya möjligheter för de unga.