Centralregeringens förslag går ut på att kommunerna tillåts spendera 35 procent av sitt överskott, mot att de lånar ut resterande medel till staten under en period på tio år. Missnöjet är utbrett, även om regeringens utkast lett till varierade reaktioner beroende på borgmästarnas politiska färg. Det skriver tidningen Diario Sur. Medan de socialistiska ledarna varit relativt tystlåtna eller i några få fall visat sig positiva, kallar de kommunala PP-ledarna förslaget för för utpressning.

Utkastet har tagits fram av skattedepartementet och går ut på att kommunerna på frivillig basis skulle låna ut en majoritet av sina överskott till staten. De som gör detta skulle få tillstånd av regeringen att spendera omkring 35 procent eller totalt max fem miljarder euro, på offentliga investeringar under 2020 och 2021.

Enligt ordföranden för provinsmyndigheten i Málaga, Francisco Salado, kommer förslaget granskas ur ett juridiskt perspektiv, då han menar att det är illegalt och eventuellt även författningsvidrigt.