Bruttonationalprodukten för euroområdet registrerade mellan april och juni en nedgång med 12,1 procent. BNP-fallet i eurozonen är det största i unionens historia. Nedgången det första kvartalet var 3,6 procent. De preliminära uppgifterna kommer från Eurostat, som pekar ut Spanien som landet med den sämsta ekonomiska utvecklingen det senaste kvartalet.

Spaniens BNP gick ned 5,2 procent första kvartalet och hela 18,5 procent andra kvartalet. Näst sämst efter Spanien var Portugal, med en nedgång på 3,8 respektive 14,1 procent. Det kan jämföras med Frankrikes BNP, som gick ned 5,9 procent första kvartalet och 13,8 procent andra kvartalet. Italiens BNP sjönk med 5,4 procent respektive 12,4 procent och Tysklands gick ned med två respektive 10,1 procent.

Andalusiens BNP sjönk något mindre än det nationella snittet, nämligen med 16,9 procent det andra kvartalet i år.