Tendensen på arbetsmarknaden har varit en svag återhämtning både i maj och juni, men julisiffrorna är betydligt starkare och till och med bättre än normalt för månaden. Antalet registrerade hos försäkringskassan Seguridad Social steg bland annat med 161 217 personer, vilket är den högsta siffran sedan 2005.

Sammanlagt 18,78 miljoner personer var per 1 augusti registrerade hos Seguridad Social, medan 3,77 miljoner sitter i arbetskö. Det senare är 761 000 fler är för ett år sedan.

Jämte arbetslöshetssiffrorna uppges omkring 1,2 miljoner tillfälligt permitterade ännu ej ha återvänt till sina poster. Regeringen har förlängt den statliga hjälpen för ERTE och enligt försäkringskassan har hittills endast fem procent av de tillfälliga permitteringarna lett till definitiva uppsägningar.