Beräkningarna som i maj presenterades till EU-kommissionen var en negativ tillväxt i Spanien på mellan nio och 11,6 procent. Nu har denna siffra skrivits ned ytterligare, till ett spann mellan 10,5 och 12,6 procent.

Enligt centralbanken kom den påbörjade återhämtningen under årets tredje kvartal av sig, i och med den nya smittvågen och ett flertal länders beslut att avråda från resor till Spanien. Centralbanken menar vidare att de dystrare prognoserna även omfattar nästa år, då den spanska ekonomin kommer att gå in i 2021 ännu mer försvagad än vad som tidigare beräknats.