Coronapandemin har skapat ett jättelikt hål i de offentliga finanserna, inte enbart genom ökade utgifter utan även minskade skatteintäkter. För de autonoma regionerna är bortfallet så stort som en fjärdedel. Det är drygt dubbelt så stor andel som de statliga myndigheterna, som förlorat omkring tolv procent av de ordinarie intäkterna, under årets sju första månader.