Statens totala utgifter översteg för första gången någonsin 570 miljarder euro och spräckte därmed 50-procentgränsen av landets total ekonomiska omsättning. Orsaken är statens inblandning för att försöka undvika ett fullständigt ras i ekonomin. Det gäller dels de statligt finansierade permitteringarna samt behovet av att anställa personal och köpa material för att bekämpa pandemin.

Inte ens 2009 nådde statens utgifter dessa nivåer, trots ett flertal omfattande ekonomiska ingrepp för att försöka minska effekterna av den dåvarande finanskrisen. Inte heller året före med de första antikrisåtgärderna. Dessa två år låg nivån på 34,5 miljarder (2009) respektive 37,6 miljarder (2008).

Enligt en artikel i El País har det inte skett en jämförbar ökning av de offentliga utgifterna i förhållande till BNP sedan 1938, mitt under brinnande inbördeskrig.