Den totala siffran över antalet sysselsatta i Spanien uppgår i dagsläget till 19,2 miljoner personer. Antalet arbetslösa ligger på 3,6 miljoner och har däremot minskat något till knappt 16 procent, efter att antalet arbetssökande sjunkit med 65.800 personer.

Sysselsättningen brukar gå ned under det första kvartalet och även arbetslösheten ökar normalt denna tid på året. I år påverkade även den kraftiga tredje vågen i januari och februari, utvecklingen på arbetsmarknaden. Årets jobbförlust på 137.500 platser är betydligt mindre än motsvarande siffra 2020, då 300.000 jobb försvann under första kvartalet. Detta trots att pandemin inte bröt ut på riktigt förrän i mars.

För att få en fullständig bild av arbetsmarknaden är det viktigt att ta hänsyn till de tillfälliga permitteringarna. I början av året var nära 420.000 personer berörda av denna mekanism.