Förutom den längre garantitiden för produkter, förlängs även minimitiden som tillverkarna enligt lag måste tillhandahålla reservdelar för att kunna laga en produkt, från fem till tio år. Det skriver tidningen El Español.

Reformen av konsumentlagen innehåller andra nyheter, däribland större rättigheter och garantier för konsumenter och användare av onlinetjänster. Det inkluderar även tjänster som i dagsläget är gratis, men där användaren tillhandahåller sina personuppgifter i utbyte mot en tjänst. Exempelvis datorprogram, appar, video-, ljud- eller musikfiler, digitala spel och elektroniska böcker.