Uppgången beror enligt uppgift på de höga priserna på naturgas samt koldioxidrättigheterna, som är de faktorer som präglat ökningen på grossistmarknaden de senaste månaderna. Till det kommer ett minskat bidrag från förnybara energikällor, framför allt på grund av sparsamt med vind och höga temperaturer, som på vissa platser i landet överstiger 40 grader. Det skriver tidningen El País.

Priset på gas ligger just nu på rekordhöga nivåer. Det har stigit med 80,5 procent hittills i år. Priset på utsläppsrättigheterna har å sin sida stabiliserats vid cirka 52 euro per ton, vilket motsvarar en ökning med 60 procent.

Trots de åtgärder som regeringen vidtagit för att motverka de stigande elpriserna, däribland en tillfällig sänkning av momsen från 21 till tio procent, var genomsnittsräkningen för konsumenterna nästan 35 procent dyrare under första halvan av juli, jämfört med samma period i fjol. Detta enligt information från konsumentorganisationen Facua.