EU-länderna debatterar en eventuell reform av energimarknaden, där Spanien leder kravet på att separera priset på naturgas från övriga energiformer. Detta då samtliga faktureras till samma pris som den dyraste, som är just naturgasen. Nu får Spanien stöd av Portugal för ett av sina förslag, som är att införa ett tak på marknadspriset, mer konkret på 180 euro per megawattimme. Det är i sig en nivå som var otänkbar för mindre än ett halvår sedan, men som de senaste månaderna överskridits med råge.

Både Spanien och Portugal hade i sina lagstiftningar ett pristak på energin, men tvingades av EU att slopa denna. Tyskland uppges vara den största motståndaren till att reglera marknadspriserna och åberopar att eventuella regler ska fokusera på konsumentpriserna.