Om den preliminära siffran styrks rör det sig om en ökning av inflationen den senaste månaden med 2,2 procentenheter. Orsaken skylls främst kriget i Ukraina och dess effekter på bränslepriserna, men inte enbart. Regeringskällor anger att 73 procent av prisökningarna i månaden har direkt relation till kriget.

Priserna i Spanien började sticka iväg redan i mitten av förra året och 2021 stängde med en inflation på 6,0 procent på årsbasis. Det skylldes en ökad konsumtion men framför allt rekordhöga energipriser. Dessa har fortsatt att stiga efter årsskiftet och accelererat ytterligare i och med Rysslands invasion av Ukraina. Den nya preliminära inflationssiffran på årsbasis är den högsta i Spanien sedan 1985.

Även den underliggande inflationen, borträknat priserna på energi och färska livsmedel, stiger. Den hamnade preliminärt i mars på 3,4 procent på årsbasis.

Den nuvarande krisen väntas bestå ytterligare en tid och det hålls nu som högst sannolikt att inflationen kommer att överskrida gränsen på tio procent, innan den faller tillbaka. Däremot bör stigningen bromsas under kommande månader, mot bakgrund av de åtgärder som antagits av regeringen för att sänka energipriserna och som träder i kraft 1 april.