De nya förväntningarna för EU är en tillväxt i år på 2,7 procent, vilket är 1,3 procent lägre än tidigare beräknat. Spaniens ekonomi väntas visserligen växa i större utsträckning än EU-genomsnittet, med 4,0 procent, men det är i sin tur en nedskrivning med 1,6 procent jämfört med tidigare förväntningar.

Orsaken till den ökade pessimismen är de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina, som hämmar den väntade återhämtningen efter pandemin. Det rör sig om både stigande bränslepriser och brist på många råvaror.

Två länder går mot strömmen och väntas stiga mer än tidigare beräknat. Det rör sig om Holland och Portugal, där Spaniens västra grannland nu väntas växa med 5,8 procent i år. Det skriver El País.