Det är i första hand de fortsatt stigande bränslepriserna som pressat upp inflationen i Spanien ytterligare, men även priset på icke-alkoholhaltiga drycker. Om de preliminära siffrorna från statistikinstitutet INE bekräftas, har den årliga inflationen stigit från 8,7 procent i maj till hela 10,2 procent i juni. Det är det högsta nivån sedan april 1985.

Även den underliggande inflationen fortsätter att stiga. Indikatorn där varken priset på energi, bränsle eller färskvaror inkluderas, steg preliminärt i årets sjätte månad med 0,6 procentenheter, till 5,5 procent. Det är i sin tur den högsta nivån sedan augusti 1993.

Beräkningen av inflationen har varit föremål för stor kritik från regeringens sida, så pass att direktören för statistikbyrån INE Juan Manuel Rodríguez Poo presenterat sin avskedsansökan. Officiellt uppges att det grundas i personliga omständigheter, men avgången sätts i relation till att han ifrågasatts. Framför allt har regeringskällor gjort gällande att den beräknade inflationssiffran skulle vara högre än den reella, beroende på att statistikkontoret beräknar energipriset baserat på tarifferna på den reglerade marknaden, som varit de särklassigt dyraste de senaste månaderna och som endast omfattar 40 procent av abonnenterna.

I en tv-intervju i slutet av juni insisterade regeringschefen Pedro Sánchez vidare på att om det inte varit för regeringens åtgärder hade inflationen i dagsläget varit på mer än 15 procent.