I juni skapas normalt många arbetstillfällen och i år var inget undantag. Antalet inskrivna hos försäkringskassan steg med drygt 115.000 personer till en ny rekordnivå, på sammanlagt 20.348.330.

Jobbkön fortsatte att krympa och vid månadsskiftet juni-juli fanns 2.880.582 registrerade arbetslösa. Det var 42.409 färre än en månad tidigare.

Jobbsiffrorna är en av få ekonomiska faktorer i Spanien i dagsläget som bjuder på positiva nyheter. Trots konsekvenserna av kriget i Ukraina, som den rekordhöga inflationen, har arbetslösheten i Spanien sjunkit sedan Rysslands invasion med 231.102 personer. Speciellt positivt bedöms den stigande andelen fasta kontrakt vara, som en direkt konsekvens av arbetsmarknadsreformen som trädde i kraft i januari. De uppgick i juni till 783.595, vilket var 44,3 procent av alla nya anställningar.

Arbetslösheten föll i juni i samtliga autonoma regioner, utom Andalusien. Där steg antalet registrerade arbetslösa med nära en procent.