Besparingspaketet antogs via dekret 1 augusti av ministerrådet och väckte omedelbart ett ramaskri från flera håll. Den första att reagera var regionalpresidenten i Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), som i en tweet förkunnade att ”Madrid släcks inte ned!”. Flera andra representanter för regionalstyret uppgav senare att släckta skyltfönster både skrämmer bort turister och skapar osäkerhet för kvinnor på gatorna. Vice regionalpresidenten Enrique Ossorio antydde öppet att det finns ett kryphål i dekretet, där det anges att ”skyltfönstren måste släckas klockan 22.00”. Då det enligt Ossorio inte anges hur länge de ska förbli släckta gav han idén att butiker kan släcka skyltfönstren och sedan tända dem igen tio sekunder senare, utan att bryta mot bestämmelserna.

Det är dock inte bara regionalstyret i Madrid eller andra PP-styrda områden som framfört reservationer. Även Baskien och Katalonien har kommit med ett flertal invändningar, där det baskiska regionalstyret velat införa egna parametrar och det katalanska efterlyst att de annonserade åtgärderna ska skjutas upp, för att möjliggöra förhandlingar.

Mot bakgrund av kritiken kallade energiministern Teresa Ribera till ett zoom-möte 8 augusti med representanter för de autonoma regionerna, där hon vidhöll att dekretet kommer att träda i kraft utan justeringar. Samtidigt välkomnade hon förslag som kan inkluderas i den utveckling av besparingarna som ska antas i redan i september. Regionalstyret i Madrid annonserade efter mötet att de kommer att följa lagen, men att de tänker överklaga dekretet till Författningsdomstolen, då de menar att regeringen överskrider sina kompetenser.

Dekretet fastställer att myndighetsbyggnader, såväl som köpcenter, butiker, konferenscenter, teatrar och biografer, inte får ställa in luftkonditioneringen på lägre än 27 grader och värmen på högre än 19 grader. Dekretet gäller inledningsvis till och med hösten 2023. Det finns undantag i bestämmelserna, som för butiker vars verksamhet eller produkter kräver andra temperaturer.

Syftet med besparingarna är minska energikonsumtionen inför en väntad begränsad tillgång på naturgas från Ryssland från och med hösten. Spanien är inte lika utsatt som många andra EU-länder, tack vare fler leverantörer, men regeringen menar att det ändå är viktigt att skära ned på energikonsumtionen för att vara solidariska med övriga EU.