Enligt flera mäklare som citeras av tidningen El País är upp till en femtedel av alla fastigheter i Spanien övertaxerade. Överpriset uppges ligga på i snitt 17 procent men är exempelvis på Kanarieöarna upp till 22 procent högre än marknadsvärdet. Detta innebär att skatten vid överlåtande är orimligt hög.

Den nya uträkningsmetoden har införts för att motverka skattefusk. Det har nämligen varit vanligt tidigare att ange ett lägre försäljningsvärde än det reella och betala mellanskillnaden under bordet, för att minska skatten. Fastighetsbranschen menar dock att myndigheterna gått lite väl långt i sin reform, i syfte att dra in mer skatt.

Övertaxeringen skylls att algoritmerna som brukas vid värderingen inte alltid är rättvisande för fastighetens verkliga pris. Det går att överklaga en taxering, men först måste den fastställda skatten betalas in och förutom byråkratin vid reklamation tvingas den drabbade även bekosta en egen taxeringsman för att styrka att fastigheten är övervärderad och med hur mycket.