Paketet har avtalats mellan de två koalitionspartierna PSOE och Unidas Podemos och har som syfte att motverka de ekonomiska effekterna av energikrisen, som till stor del orsakats av kriget i Ukraina. Det sker samtidigt som ett flertal autonoma regioner sänkt sina egna skatter och oppositionsledaren Alberto Núñez Feijóo efterlyst skattelättnader. Skatteministern förnekar dock att regeringens paket skulle ha någon relation till oppositionens krav.

Den främsta punkten i paketet är en så kallad ”solidarisk skatt” som ska tillämpas under de närmaste två åren. Det är en form av förmögenhetsskatt där de som har tillgångar över tre miljoner euro ska beskattas. De med mellan tre och fem miljoner euro i förmögenhet ska betala en skatt på 1,7 procent, de med mellan fem och tio miljoner euro 2,1 procent och de som är goda för mer än tio miljoner euro ska skatta 3,5 procent. De som redan betalar förmögenhetsskatt i sin autonoma region kan räkna av denna, vilket i praktiken innebär att den solidariska skatten endast kommer att tillämpas i de regioner som valt att slopa förmögenhetsskatten, det vill säga Madrid och Andalusien. Regeringen uppger att endast omkring 23.000 skattebetalare berörs och att den nya skatten kommer att medföra en ökad statlig skatteintäkt på omkring 1,5 miljarder euro.

Samtidigt inför regeringen en rad skattelättnader för långinkomsttagare och så kallad medelklass. Till att börja med höjs ribban för deklarationsplikten från en inkomst på minst 14.000 euro om året till 15.000. Vidare höjs gränsen för de som beviljas särskilda avdrag från 18.000 till 21.000 euro i inkomst per år.

Liknande reformer sker för företagen, där de som tjänar mest får en höjd beskattning, medan småföretag och egenföretagare beviljas större lättnader. Bland annat sänks företagsskatten från 25 till 23 procent.

Totalt hävdar skatteministern María Jesús Montero att reformen kommer att öka statens intäkter de närmaste två åren med 3,14 miljarder euro, trots att en majoritet kommer att uppleva minskat skattetryck.