Avtalet innebär att landets drygt tre miljoner statsanställda får ett tillägg på 1,5 procent på de 2,0 procent som redan hade avtalats som lönepåslag i år. Till nästa år blir höjningen på 2,5 procent och 2024 på 2,0 procent. Avtalet innehåller en klausul där höjningen, avhängigt av inflationen, kan bli på ytterligare en procent 2023 och 0,5 procent 2024.

Fackföreningen CSIF har å sin sida tillbakavisat förslaget, då den menar att lönehöjningarna är lägre än inflationen och att deras medlemmar därmed förlorar köpkraft om de accepterar avtalet.