Genomsnittspriset för lördag 19 november hamnade vid auktionen föregående dag på 67,4 euro per megawattimme, men blir ännu lägre, på 56 euro, efter de avdrag som avtalats av den spanska regeringen. Variationen mellan olika tider kommer vidare att vara stor, då elen under den dyraste timmen kommer att kosta 123 euro per megawattimme och den lägsta endast 22 euro. Mellan klockan tio på morgonen och sju på eftermiddagen kommer priset ligga konstant under 50 euro per megawattimme.

Den främsta anledningen till prisraset är en hög produktion av vind- och solkraft, samtidigt som efterfrågan på energi är lägre under helgen. På lördagen väntas sol och vind täcka 60 procent av energibehovet, medan kärnkraft i princip täcker resten. Därmed blir behovet av den dyrare naturgasen obefintlig.