Ett flertal faktorer har bidragit till att sockret blivit ett av de livsmedel som stigit mest i pris i Spanien. En är att den inhemska produktionen minskat så pass att en majoritet av sockret som konsumeras i landet numera importeras.

Orsaken till den minskade produktionen uppges bland annat vara stigande energipriser, som gör att odlingen av sockerbetor blivit betydligt mindre lönsamt jämfört med andra grödor som exempelvis majs.

En annan faktor som pressat upp sockerpriset är en dålig skörd i år, orsakad av de ovanligt höga temperaturerna. Det skriver El País.