Den spanska arbetsmarknaden lyckas fortfarande stå emot de ekonomiska utmaningarna. Antalet registrerade arbetssökande var per 1 december 2.881.380 personer, vilket är den lägsta siffran sedan 2007, alltså före finanskrisen. Nedgången i november var den näst största på de senaste tio åren, i en månad när arbetslösheten normalt stiger.

Antalet registrerade hos försäkringskassan sjönk marginellt med 155 personer och förblir för åttonde månaden i rad på mer än 20 miljoner (20.283.631) inskrivna hos Seguridad Social.

Sedan arbetsmarknadsreformen vid årsskiftet har sysselsättningssiffrorna visat en allt mer positiv tendens. Oppositionspartiet Partido Popular ifrågasätter dock siffrorna och anklagar regeringen för att manipulera statistiken till sin fördel.