I november såldes 55.132 bostäder i Spanien. Det var 10,8 procent fler än året före och den högsta siffran i månaden sedan 2007. Främst var det försäljningen av begagnade bostäder, mer än 45.000, som steg. Antalet sålda nybyggen var 9.933, vilket var tre procent färre än i november 2021.

Fram till och med november hade det sålts 606.124 bostäder i Spanien. Under andra halvan av 2022 har affärerna mattats av betydligt, men fastighetsmarknaden är trots hög inflation och stigande räntor fortfarande stark. Den nuvarande statistiken startade 2007, då det såldes nära 800.000 bostäder i Spanien, en siffra som knappast kommer att överträffas när siffrorna för december blir klara.

Det saknas exakta siffror för tidigare år, men 2006 beräknas det ha sålts nära en miljon bostäder i Spanien.