Under andra halvåret 2022 bromsade den spanska ekonomin in kraftigt, men fortsatte trots många dystra prognoser att växa såväl under det tredje kvartalet som det fjärde. Mellan oktober och december var ökningen på 0,2 procent, vilket innebär att Spanien undvikit en recession.

Medan privatkonsumtionen höll igång ekonomin under det tredje kvartalet, med en ökning med 1,7 procent jämfört med året före, var det de offentliga investeringarna som främst bidrog till tillväxten under det sista kvartalet. Det senare skylls främst förkampanjen till kommunvalen 2023, som motiverar lokalstyrena att öppna plånboken extra mycket för att vinna väljarsympatier.