Efter fem raka månader med sjunkande inflation ser priserna i Spanien ut att stiga på nytt. Den preliminära siffran för januari skulle hamna på 5,8 procents inflation på årsbasis. Skälet anges främst vara de slopade subventionerna på bränsle, som var på minst 20 cent per liter och som upphörde vid årsskiftet. Visserligen sänktes momsen på basvaror 1 januari tillfälligt, men det har inte varit tillräckligt för att kompensera de slopade bränslesubventionerna.

Med relativt låga energi- och bränslepriser i januari stiger den underliggande inflationen i ännu större utsträckning. Den hamnar preliminärt på 7,5 procent på årsbasis, vilket skulle vara 0,5 procentenheter högre än i december. Regeringen intygar dock att den underliggande inflationen kommer att börja mattas av under det första kvartalet.

Den preliminära inflationssiffran för januari från statistikinstitutet INE är baserad på en delvis justerad uträkningsmodell. Den är bättre anpassad till modellen i övriga EU men innebär att det är svårare till en början att göra jämförelser med föregående månader. Det skriver El País.