Trots en markerad avmattning under slutet av 2022 registrerade Spanien förra året den största husförsäljningen sedan 2007, med sammanlagt 719.680 tecknade affärer. Avmattningen har dock varit tydlig och medan ökningen under det första kvartalet var på 22,8 procent så föll försäljningen under det sista kvartalet, i förhållande till året före, med 10,6 procent.

Den främsta orsaken till avmattningen anges vara de stigande hypoteksräntorna, som i sin tur bidragit till att det tecknas allt färre bostadslån. Detta har i sin tur lett till att ökningen av fastighetspriserna bromsats in kraftigt, från att ha legat på tolv procent i mars till endast 0,5 procent i december. Det skriver El País.