Gynnsamma väderförhållanden tisdag 18 maj gjorde att produktionen av energi från sol- och vindkraftverk, liksom från vattenkraftverk, översteg det totala behovet i Spanien mellan klockan tio på förmiddagen och sju på kvällen. Detta har endast skett några korta tidsintervaller tidigare, men väntas bli allt vanligare i takt med att de förnybara anläggningarna utökas. Det är främst solenergin som utvecklas i Spanien i dagsläget, såväl stora anläggningar som privata installationer där överskottet säljs på den öppna marknaden.

Spaniens omställning till förnybara energikällor uppges gå snabbare än planerat och situationen 18 maj ses som en viktig milstolpe. Speciellt då de förnybara energikällorna täckte hela landets behov under de mest intensiva timmarna en vanlig vardag.

Helt fri från utsläpp var dock inte energiproduktionen på tisdagen, då anläggningar som gas- och kärnkraftverk inte kan stängas av helt och hållet. Den överskottsenergi som produceras går till största delen på export, främst till Frankrike.