Avtalet, som tills vidare slopar de planerade motorvägsavgifterna, har nåtts efter flera månaders överläggningar. Det underlättar utbetalningen av det sjätte stödpaketet från EU på åtta miljarder euro, som är knutet till Spaniens plan för återhämtning och reformer, enligt tidningen El País.

Planerna på att införa vägtullar har orsakat stor politisk turbulens i Spanien, särskilt under den senaste valkampanjen. Regeringen, genom Transportdepartementet, beslutade att dra tillbaka åtgärden på grund av bristande samförstånd och den nuvarande ekonomiska situationen. Istället kommer Spanien att fokusera på alternativa miljö- och energibesparande åtgärder.

Enligt källor nära förhandlingarna kommer Spaniens regering att ändra sitt ursprungliga åtagande och istället prioritera gröna transportmedel. Målet är att en ny lag om hållbar mobilitet ska träda i kraft senast i slutet av 2024. Den nya lagen kommer att inkludera specifika åtgärder för att främja godstransporter på järnväg och incitament för övergång från väg till järnväg.

De nya planerna är i linje med EU:s övergripande klimat- och transportmål. Detta inkluderar en rekommendation om att fokusera på grön och digital omställning, inklusive investeringar i förnybar energi och hållbara transportmedel.