Sommarlovet 2022 var en dyr period för hushållen, men såväl regeringar som centralbanker inom eurozonen gjorde stora ansträngningar för att kontrollera inflationen. Statliga åtgärder och även fallande energipriser lyckades pressa ner inflationen i Spanien till 1,9 procent i juni, men sedan dess har priserna åter sprungit iväg.

Spanien ligger åter långt från Europeiska centralbankens inflationsmål på maximalt två procent. Experter förutspår att konsumentprisindexet (KPI) kommer att sluta på mellan 3,5 procent och 4,0 procent i Spanien i år.

Statistiska jämförelsepunkter från föregående år påverkar också nuvarande inflationsdata. Därtill kommer ökade priser på vissa livsmedel, som olivolja, på grund av torka. Raymond Torres, direktör för arbetsgivarorganisationen Funcas, menar dock att grundtrenden förblir densamma: en avmattning av prisökningarna på medellång sikt. Det skriver tidningen El País.

Faktorer som skulle kunna leda till en inflationsspiral saknas, enligt Torres. Löneökningarna, som är kraftigare än 2022, är inte oproportionerligt höga. Enligt arbetsmarknadsdepartementet var de kollektivavtalade löneökningarna 3,38 procent fram till augusti.

En tröst i sammanhanget är att den underliggande inflationen ser ut att ha sjunkit i september med tre tiondelar till 5,8 procent. Det är den lägsta nivån sedan årsskiftet och speglar att det främst är energipriserna som pressat upp inflationen i september, då dessa är undantagna i den underliggande inflationen.