Den planerade reformen kommer att påverka omkring 1,6 miljoner personer. Det nuvarande systemet, där bidragstagarna får 80 procent av stödindexet IPREM (cirka 480 euro per månad) kommer att ändras så att bidragen initialt är högre men sedan gradvis minskar. Denna metod, som redan används i stora delar av Europa, rekommenderas av OECD för att uppmuntra människor att söka arbete. Det skriver El País.

Förutom ändringar av bidragsutbetalningarna införs även möjligheten att kombinera bidragen med lön från anställning. Det anses stimulera ytterligare till arbetsmarknadsintegration. Spanien, som spenderar betydande belopp på arbetslöshetsstöd och har en stor andel bidragstagare över 50 år, ser detta som ett viktigt steg för att bekämpa den svarta arbetsmarknaden.

Planen inkluderar också en stärkning av arbetsmarknadspolitiken, som att öka antalet yrkesvägledare för att erbjuda mer individualiserad hjälp till arbetssökande. För dem som inte kan hitta arbete finns fortfarande inkomststödet som minimiskydd. Denna reform är en del av Spaniens återhämtningsplan och är försenad, men förväntas genomföras inom kort.