Att betala för ett boende är en utmaning för många spanska hushåll, även de med medelinkomster, varnar Provivienda, som är en ideell organisation. Deras rapport om förebyggande och hantering av bostadsrelaterad utslagning visar att en tredjedel av hushållen med medelinkomster spenderar mer än 30 procent av sin budget på hyra eller bolån, vilket är gränsen enligt experter för ekonomisk ansträngning. Det skriver El País.

För hushåll med låga inkomster är situationen ännu svårare. Enligt en undersökning om levnadsvillkor av statistikinstitutet INE för 2021 och Proviviendas egna beräkningar hamnar 17 procent av alla spanska hushåll i allvarlig fattigdom efter att ha betalat för sitt boende. Allvarlig fattigdom definieras som inkomster som understiger 40 procent av medianinkomsten för hushållen, vilket i Spanien innebär mindre än 300 euro återstående per månad per person, för en familj med två vuxna och två barn.

Risken för allvarlig fattigdom är högre bland hyresgäster, jämfört med de som betalar bolån. Bland hyresgäster drabbas nästan 38 procent av allvarlig fattigdom, jämfört med 11,3 procent bland bostadsägare. Även bland hyresgäster med medelinkomster upplever fem procent allvarlig fattigdom, motsvarande cirka 250.000 familjer.

Studien anger vidare att bostadspriserna påverkar kvinnor mer än män, med 19,7 procent av kvinnorna som har problem relaterade till bostadsåtkomst, jämfört med 15,6 procent av männen. Äldre och icke-EU-medborgare är också mer drabbade, jämfört med yngre hushåll och spanska medborgare.

Slutligen påpekar rapporten betydande regionala skillnader i bostadspriserna. Den största ansträngningen för att täcka bostadskostnaden görs i öregionerna Balearerna och Kanarieöarna, de största städerna Madrid och Barcelona, samt exklaverna Ceuta och Melilla.