Spaniens inflation har stabiliserats och visar tecken på minskad volatilitet, en välkommen utveckling inför den kommande julhandeln. I november sjönk inflationen preliminärt till 3,2 procent, vilket är om det bekräftas en nedgång med tre tiondelar jämfört med föregående månad. Även kärninflationen, som exkluderar energi och färska livsmedel, ser ut att sjunka betydligt, från 5,2 procent till 4,5, som är den lägsta nivån sedan april 2022. Det skriver El País.

Denna positiva trend kan delvis tillskrivas rean under Black Friday. Bränslepriserna har också sjunkit markant, med bensinen som fallit åtta veckor i rad och dieselpriset i sju veckor. Trots försök från oljeproducerande länder att hålla priserna höga och oroligheterna i Mellanöstern har råoljepriset sjunkit.

Likaså har elpriserna bidragit till denna trend. De startade månaden på årets lägsta nivåer, drivna av stark vind- och vattenkraft, vilket lett till att förnybar energi stod för två tredjedelar av elproduktionen.

Turistpaketen uppges vidare vara mer prisvärda än förra året, vilket bidrar till den övergripande minskningen av levnadskostnader. Den preliminära inflationsminskningen på 0,4 procentenheter är den största månadsmässiga nedgången sedan september 2022. Finansministern Nadia Calviño säger att siffrorna är mycket positiva, men varnar för att många av regeringens inflationsdämpande åtgärder väntas upphöra vid årets slut.

Spanien drar även nytta av en gynnsam växelkurseffekt, där en svagare dollar och starkare euro minskar energikostnaderna, särskilt för oljeimport. Analytiker beräknar att inflationen kommer att ligga mellan 3,0 och 3,5 procent under de kommande månaderna, med en möjlig ökning av energipriserna, som delvis balanseras av lägre livsmedelspriser och kärninflation.