Mätningen av statistikinstitutet INE av antalet turistlägenheter startade 2020 och registrerar en ny toppnivå. Efter en nedgång i antalet semesterbostäder under pandemin har 2023 visat en markant återhämtning. Antalet har ökat med 9,3 procent jämfört med föregående år. Denna tillväxt noteras i nästan alla autonoma regioner, med undantag av Balearerna som visar en liten minskning.

Asturien, Galicien och Murcia har upplevt de största ökningarna, medan Andalusien och Valenciaregionen har flest turistlägenheter. Ögrupperna Kanarieöarna och Balearerna har å sin sida den högsta andelen semesterbostäder, väl över det nationella genomsnittet.

Turistlägenheterna är av naturliga skäl mest koncentrerade till öar och Medelhavskusten, platser som lockar till sig flest besökare. Bland kommunerna med högst andel semesterbostäder finns Yaiza på Lanzarote, La Oliva på Fuerteventura, samt Búger och Pollença på Mallorca. Där är mer än 20 procent av alla bostäder avsedda för turism.

I absoluta tal har Madrid, Barcelona och Málaga flest semesterlägenheter, men trenderna varierar mellan städerna. Medan Barcelona och Madrid har sett en minskning sedan 2020, har Málaga upplevt en ökning.

Branschorganisationen Fevitur framhåller 2023 som ett framgångsrikt år för turismen. Deras ordförande, Miguel Ángel Sotillos, betonar i tidningen El País vikten av att reglera sektorn utan att helt förbjuda den. Samtidigt har nya initiativ tagits av de statliga myndigheterna för att bemöta de utmaningar som uppkommer till följd av tillväxten i turistboenden.