Den spanska olivoljeindustrin upplevde en betydande försäljningsnedgång under 2023, enligt siffror från branschorganisationen Anierac. En drastiskt minskad skörd på grund av torka, kombinerat med en kraftig prisökning, bidrog till den minskade försäljningen till 250 miljoner liter. Det kan jämföras med 305 miljoner liter under 2022. Priset på olivolja steg med 55 procent under året, vilket var den största ökningen av alla livsmedel i konsumentprisindexet (KPI). Sedan januari 2021 har priset på olivolja stigit med hela 165,5 procent. Det skriver El País.

Statistiken återspeglas i hushållens konsumtionsvanor, där mindre mängder olja och även frukt konsumeras på grund av de högre priserna på baslivsmedel. Trots en generell ökning av livsmedels- och dryckesköp med 0,4 procent i volym i november, jämfört med samma månad föregående år, minskade konsumtionen av olivolja samma månad med 35 procent.

Sektorns förväntningar är att priset på olivolja kommer att förbli högt fram till våren, med en potentiell prissänkning först i juli. Den aktuella produktionscykelns mittfas under april och maj kommer att ge en tydligare bild av de meteorologiska förutsättningarna för den kommande skörden, vilket i sin tur kan påverka prisutvecklingen framöver.