De nya siffrorna inkluderar personal i utbildning eller praktik samt anställda med tillfälliga kontrakt kortare än sex månader. De bidrar till en ökning förra året med 236.461 offentliganställda, jämfört med 2022. Det motsvarar 8,6 procent fler inom den offentliga sektorn, vilket är en betydligt kraftigare ökning än den privata sektorns tillväxt på tre procent. Det skriver El País.

En stor del av ökningen tillskrivs den statistiska effekten av att inkludera nya kategorier av anställda som tidigare inte varit medräknade, samt en ökning av antalet interimsanställda som fyller befintliga vakanser. Till exempel har antalet tillfälligt anställda ökat med 32.516 personer, vilket är en uppgång på 5,3 procent. Samtidigt har antalet interimsanställda vuxit med 97.711, vilket utgör en betydande andel av den totala ökningen.

Den offentliga sektorn får en allt viktigare roll som arbetsgivare i Spanien, särskilt i en tid då landet står inför utmaningar såsom åldrande arbetskraft och behovet av att förstärka offentliga tjänster inom områden som hälsovård och utbildning. Ökningen av offentliganställda uppges vara en del av en bredare strategi för att möta dessa utmaningar, men det väcker också frågor om hållbarheten i den offentliga sektorns expansion och dess långsiktiga effekter på statsbudgeten.