Januari är traditionellt en av årets sämsta månader för den spanska arbetsmarknaden och i år var inget undantag. De avslutade säsongkontrakten efter julen ledde till att den registrerade arbetslösheten steg till sammanlagt 2.767.860 personer. Det är 60.400 fler än i december och en av de största ökningarna på senare år. Det skriver El País.

Trots nedgången i januari är trenden på årsbasis fortfarande positiv. Antalet inskrivna hos försäkringskassan Seguridad social var per 1 februari 20,6 miljoner, vilket är 523.000 fler jämfört med föregående år.