Siffror från statistikinstitutet INE pekar på att inflationen är nere på samma nivå som i augusti förra året. Detta efter en avvikelse från årets inledande uppåtgående trend, där inflationen nådde 3,4 procent. Den underliggande inflationen, som utesluter energi och färska livsmedel, minskade också med två punkter till 3,4 procent, vilket är den lägsta nivån sedan mars 2022 när kriget i Ukraina inleddes.

Nedgången var väntad på grund av den så kallade trappstegseffekten. I februari 2023 ökade nämligen priserna med hela sex procent, på grund av en kris inom livsmedelsproduktionen som ledde till ovanligt höga produktionskostnader. Vid den tidpunkten sköt priserna på livsmedel och alkoholfria drycker i höjden med 16,6 procent på årsbasis, den högsta nivån sedan statistikserien började 1994. Sedan dess har trenden vänt, med konstanta minskningar, även om den idag fortfarande ligger över sju procent.

Förutom livsmedelskorgen har energi varit en annan viktig faktor i minskningen av inflationen. Både sol- och vindkraft har noterat rekordhöga energiproduktionssiffror för månaden, medan vattenkraften också presterat väl tack vare viss nederbörd i månaden.

Elpriset på grossistmarknaden har sjunkit till 40 euro per megawattimme (MWh), jämfört med ett genomsnittspris på 133 euro i februari 2023. Däremot har bensin noterat en årlig ökning på upp till 0,9 procent, enligt tidningen El País.

För mars väntas en viss ökning av inflationen på grund av att momsen på el återgår till 21 procent. Regeringen har valt att häva den tillfälliga sänkningen tidigare än planerat, på grund av de kraftigt sjunkande energipriserna.