Regeringschefen Pedro Sánchez meddelade den 8 april i Dos Hermanas, utanför Sevilla, att regeringen planerar att avskaffa det så kallade guldvisumet. Det antogs av PP-regeringen under finanskrisen 2013 för att locka till investeringar i Spanien och innebar att icke EU-medborgare kunde erhålla uppehållstillstånd vid en investering i Spanien på minst en halv miljon euro. Guldvisumet har med åren blivit allt mer kritiserat och bruket har koncentrerat sig till storstäder som Barcelona och Madrid, liksom områden som Costa del Sol och Costa Blanca, där bostadsmarknaden redan är under stor press. Sánchez betonar att 94 procent av dessa visum är direkt kopplade till fastighetsinvesteringar, vilket försvårar för lokalbefolkningen att hitta överkomliga bostäder.

Regeringens initiativ, som kommer att behandlas i ministerrådsmötet den 9 april, går i linje med regeringens mål att omvandla bostadsmarknaden från att vara ett fält för spekulation till en grundläggande rättighet, vilket återspeglas i den spanska grundlagen. Den nuvarande bostadspolitiken strävar efter att ingen medborgare ska behöva avsätta mer än 30 procent av sin inkomst på boendet.

Guldvisum har varit ett omstritt ämne inte bara i Spanien, utan i hela Europa. Det kritiseras för att förvandla uppehållstillstånd till en handelsvara. Åtgärden att avskaffa guldvisumet i Spanien följer rekommendationer från EU-kommissionen, som uppmanar medlemsländerna att eliminera sådana program.