Under åren före den globala finanskrisen 2008 upplevde Spanien en riktig byggboom, driven av omfattande krediter och spekulativa investeringar. Denna överproduktion ledde till en massiv bostadsbubbla som sprack när krisen nådde sin kulmen. Effekterna av kraschen är än idag kännbara i den spanska bostadsmarknaden. Enligt centralbanken Banco de España skulle det behövas minst 600.000 nya bostäder fram till 2025 för att återställa balansen på marknaden. Det skriver tidningen El País.

Situationen i Spanien är inte unik inom Sydeuropa. Länder som Italien och Grekland uppvisar liknande nedgångar i bostadsproduktionen, medan Portugal upplever en viss återhämtning. Dessa länder hade samtliga en stark byggexpansion som följdes av djupa nedskärningar när finanskrisen slog till. Den spanska bostadsmarknaden uppges vara särskilt präglad av en skarp kontrast mellan det tidigare överflödet och dagens bostadsbrist.

I motsats till detta visar nord- och centraleuropeiska länder som Tyskland, Polen och Sverige en positiv trend, där bostadsbyggandet ökat jämfört med tidigare decennier. I Spanien pekar experter på flera faktorer som bidrar till den långsamma återhämtningen. Bland dessa är den kraftiga bristen på byggbar mark och de höga kostnaderna för markköp de mest påtagliga. Därtill kommer problem med att erhålla finansiering samt en byråkratisk och tidskrävande process för att få bygglov, vilket i vissa fall kan ta upp till 18 månader. Dessa hinder är avgörande för den långsamma takt i vilken nya bostadsprojekt påbörjas.

Det råder även en påtaglig brist på arbetskraft inom byggsektorn, enligt företrädare från branschorganisationer. Denna brist på fackkunniga arbetare är delvis en följd av att byggbranschen allt mindre lockar yngre arbetare.

För att komma till rätta med dessa utmaningar förespråkar ledare inom byggsektorn att följa exemplet från länder som Österrike, där huvudstaden Wien har lyckats skapa en hållbar modell för överkomligt boende genom en målinriktad bostadspolitik. Wien har avsatt anslag för bostäder som är snarlika dem för hela Spanien, vilket enligt många spanska byggföretagare speglar bristerna i hemlandet.