Bränslepriserna och stabila matkostnader bidrog till inflationsminskningen i juni, medan elpriserna fortsatte att stiga. Enligt statistikinstitutet INE låg priset per megawattimme i juni på 54 euro, vilket var betydligt högre än samma period föregående år och de första månaderna av 2024. Den underliggande inflationen, som exkluderar färskvaror och energiprodukter, ser ut att ligga kvar på tre procent för andra månaden i rad, skriver tidningen El País.

Elpriserna steg i juni med nästan 17 procent jämfört med juni 2023 och sex procent jämfört med maj. Detta innebär att momsen på el åter väntas reduceras till tio procent i juli, enligt regeringens åtgärdspaket för att dämpa inflationen. Bränslepriserna har å sin sida gradvis minskat sedan maj, men ligger fortfarande högre än 2023 års nivåer med en ökning på mellan 2,6 och 2,7 procent.

Beräkningarna inför sommaren är ytterligare prisökningar inom turistsektorn, där exempelvis nationella turistpaket steg med 17,7 procent i maj och hotellpriser ökade med nästan tio procent. Passagerartransporter till sjöss, såsom kryssningar, steg med 22 procent. Dessa höjningar förväntas fortsätta under sommaren, vilket sannolikt kommer att pressa upp den underliggande inflationen.

Livsmedelspriserna har varit volatila, vilket har lett till att finansdepartementet beslutat att förlänga momssänkningarna för nödvändiga varor fram till slutet av september. För 2025 planeras en återgång till de normala momssatserna.